Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»

<<  до "Склад кафедри"


Новохатько Ольга Володимирівна

Контакти: тел. +38(096)385-17-22

Дата народження: 1 серпня 1969 року

Місце народження: м.Кременчук Полтавської області

1976 – 1984 р. навчання в середній школі № 7.

1984 – 1988 р. навчання у Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка.

1988 – 1989 р. вчитель Булахівської восьмирічної школи Козельщанського району, директор комплексу «Школа-сад» с. Булахи.

1989 – 1994 р. студентка Дніпропетровського державного університету (хімічний факультет).

1994 – 2000 р. навчання в аспірантурі Українського державного хіміко-технологічного університету.

Захист дисертації у 2002 році на тему «Електротитриметрія арґентуму(І), паладію(ІІ), ауруму(ІІІ) у їх сумішах промислового походження», зі спеціальності 02.00.02 – Аналітична хімія (11.01.2002 р.) у спеціалізованій вченій раді Українського державного хіміко-технологічного університету. Диплом ДК № 013816.

2000 – 2012 р. старший викладач, доцент, в.о. зав. кафедри екології Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ).

З 2012 року доцент кафедри "Біотехнологія та здоров’я людини" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.