• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра екології та біотехнологій


    Склад кафедри


    ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ    НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД