Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»
<<  до "Склад кафедри"

Тіхонова Анна Михайлівна

Контакти:

Дата народження: 28 лютого 1992 року

Місце народження: м.Кременчук Полтавської області

Навчалася у школі №28 та у Полтавському обласному науковому ліцеї-інтернаті ім. А.С. Макаренка (ліцей "Політ").

У 2009 році вступила до КрНУ ім. Остроградського за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

У 2014 році закінчила цей ВНЗ за спеціальністю "Екологічна безпека", отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2015 році вступила на навчання до аспірантури КрНУ, яку закінчила у 2017 році.
Тема кандидатської дисертації: "Встановлення рівнів небезпеки харчових добавок із застосуванням методів біотестування".

Публікації: 3 статті у виданнях ВАК України, 11 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

З 2019 року - асистент кафедри "Біотехнологій та біоінженерії".