Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»

<<  до "Склад кафедри"


Єлізаров Михайло Олександрович

Контакти:

Дата народження: 7 січня 1979 року

Місце народження: м. Світловодську Кіровоградської області

У 1998-2002 рр. навчався у Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка на фізико-математичному факультеті. Спеціальність - педагогіка і методика середньої освіти: фізика, інформатика.

З 2002 р. продовжив навчання в аспірантурі Кременчуцького політехнічного університету. Спеціальність - фізика приладів, елементів і систем.

З 2005 р. - асистент кафедри фізики.

У 2009 році у Харківському національному університеті радіоелектроніки захистив кандидатську дисертацію "Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності" за спеціальністю фізика приладів, елементів і систем. З цього ж року працює на посаді доцента кафедри фізики.

Коло наукових інтересів пов’язане з фізикою, з дослідженнями природи хемографічного ефекту, що дозволяє реєструвати гетерогенні реакції надмалої інтенсивності і вивчати різноманітні фізико-хімічні процеси на поверхні твердих тіл, візуалізуючи їх в шарах фотоемульсії. За допомогою такої візуалізації досліджує явища загальної і локальної корозії. Паралельно із цим займається дослідженнями процесів самоорганізації матерії, переважно у рідинах, зокрема в біологічно активних, а також дослідженнями, спрямованими на розробку способів очищення водосховищ від ціанобактерій та способів подальшої корисної переробки маси ціанобактерій на біогаз та добрива.