• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра екології та біотехнологій»


    Академічна мобільність викладачів та здобувачів кафедри зі спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"


  •