• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра екології та біотехнологій


    Академічна мобільність здобувачів кафедри


  • •   Лист у ЗВО про дозвіл на вивчення вибіркової дисципліни на підставі Угоди про співпрацю.

  • •   Заява студентки на вивчення дисципліни в іншому українському ЗВО в рамках академічної мобільності.

  • •   Розпорядження КрНУ про направлення студентки на дистанційне навчання в інший ЗВО в рамках академічної мобільності.

  • •   Лист-відповідь іншого ЗВО про погодження навчання студентки згідно двусторонньої Угоди про співпрацю.

  • •   Лист про результати навчання за програмою академічної мобільності.

  • •   Заява про перезарахування заліку вибіркової дисципліни, яка вивчалася в іншому ЗВО за Угодою про співпрацю між ЗВО.