Відкрита лекція професора кафедри екології та біотехнологій,
д. пед. н., доц. Ірини СОЛОШИЧ

03.10.2022

03 жовтня 2022, на 3 парі в онлайн-режимі на платформі Google Meet пройшла відкрита лекція професора кафедри екології та біотехнологій, д. пед. н., доц. Ірини СОЛОШИЧ за темою «Фактори навколишнього середовища та їх дія на організми» з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів 2 курсу спеціальності 101 – «Екологія» групи ЕО-21-1.

До лекції долучилися:
   –   д. пед. н., проф, член-кореспондент НАПН України, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Гриньова М. В.;
   –   д. т. н., проф, декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету Чугай А. В.;
   –   к. т. н., доц., доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури Жукова О. Г.;
   –   представники стейкхолдерів ТОВ НТЦ Промекологія та ТОВ Екотрейд Корцова О. Л. та Данилейко О. М.;
  –   директор Навчально-наукового інституту механічної інженерії транспорту та природничих наук д. т. н., проф., Бахарєв В. С.;
   –   начальник навчально-методичного відділу Ченчева О. О.;
   –   к. т. н., доц., доц кафедри автомобілів та тракторів Черненко С. М.,
   –   завідувачка кафедри екології та біотехнології Новохатько О. В.;
   –   д. т. н., проф, Шмандій В. М.;
   –   д. т. н., доц., Харламова О. В.;
   –   к. т. н., доц. Бєздєнєжних Л. А.;
   –   к. т. н., доц. Ригас Т. Є.,
   –   к. т. н. Діхтяр С. В.;
   –   старш. викл. Никифорова О. Л.;
   –   інженер Симоненко О. П.,
   –   магістр Феденко С.@2018-2022, Кафедра «Екологія та біотехнології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.