Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»English Language Revision for the Common Entrance Examination (CEE)Тренуйтеся по нижченаведеним тестам попередніх років. Перевіряйте себе згідно поданих відповідей.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Часу на іспит відведено 60 хвилин. Масимальн кількість балів - 42 (згідно кількості завдань).
Треба набрати якомога більше балів. Тому спочатку працюйте над розділом "Використання мови" (20 балів).
Якщо ви впевнені у частині "Читання", можете починати з нього (22 бали).


Відповідно до рішення комісій, у 2020 році пороговий бал «склав / не склав» за виконання завдань єдиного вступного іспиту з іноземних мов, який складали вступники до магістратури, становить 10 тестових балів >>>.