Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія» • ГОЛОВНА
 • ВСТУП

  Перелік спеціальностей, які обслуговує кафедра біотехнологій та біоінженерії
  Назва навчальної дисципліни

  Шифр спеціальності

   Анатомія та еволюція нервової системи людини

  053  Психологія

   Антропологія

  053  Психологія

   Біологія

  101  Екологія

   Біотехнологія

  101  Екологія

  Основи біології та генетики людини

  053  Психологія

  Фізика

  141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  151  Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
  122  Комп'ютерні науки та інформаційні технології
  123  Комп'ютерна інженерія
  131  Прикладна механіка
  133  Галузеве машинобудування
  274  Автомобільний транспорт
  275.03  Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)
  101  Екологія
  192  Будівництво та цивільна інженерія
  193  Геодезія та землеустрій
  263  Цивільна безпека


  Хімія

  151  Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
  131  Прикладна механіка
  274  Автомобільний транспорт
  275.03  Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)