Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Перелік спеціальностей, які обслуговує кафедра біотехнологій та біоінженерії
Назва навчальної дисципліни

Шифр спеціальності

 Анатомія та еволюція нервової системи людини

053  Психологія

 Антропологія

053  Психологія

 Біологія

101  Екологія

 Біотехнологія

101  Екологія

Основи біології та генетики людини

053  Психологія

Фізика

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151  Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
122  Комп'ютерні науки та інформаційні технології
123  Комп'ютерна інженерія
131  Прикладна механіка
133  Галузеве машинобудування
274  Автомобільний транспорт
275.03  Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)
101  Екологія
192  Будівництво та цивільна інженерія
193  Геодезія та землеустрій
263  Цивільна безпека


Хімія

151  Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
131  Прикладна механіка
274  Автомобільний транспорт
275.03  Транспортні технології (на aвтомобільному транспорті)@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305