• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Інформаційні ресурси кафедри


 •    ✔  Підручники та посібники, видані викладачами кафедри

 •    ✔  Бібліотека кафедри

 •    ✔  Наукові фахові видання

 •    ✔  Перелік журналів БД SCOPUS з предметної області "Біотехнології" (258).

 •    ✔  Бібліотека КрНУ

 •    ✔  Методичне забезпечення кафедри за напрямом підготовки 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОКР "Бакалавр"

 •    ✔  Методичне забезпечення кафедри за напрямом підготовки "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" зі спеціальности 101 «Екологія» ОКР "Магістр"

 •    ✔  Методичні вказівки для бакалаврів зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» на репозитарії КрНУ.

 •    ✔  Методичні вказівки для магістрів зі спеціальности 101 «Екологія»