• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра екології та біотехнологій


  Освітньо-професійна програма Першого бакалаврськоо рівня вищої освіти
  за спеціальністю 101 «Екологія»


  ОПП Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 101 - Екологія галузі знань № 10 – природничі науки (2022)

  ОПП Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 101 - Екологія галузі знань № 10 – природничі науки (2021)

  ОПП Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 101 - Екологія галузі знань № 10 – природничі науки (2019)