• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Навчальна програма Першого бакалаврськоо рівня вищої освіти
    за спеціальністю 101 «Екологія»


    Навчальна програма Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 101 - Екологія галузі знань № 10 – природничі науки (2021)