• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра екології та біотехнологій


  Обговорення ОПП Першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія»


   27 травня 2021 року на кафедрі екологічної безпеки та організації природокористування пройшло обговорення проєкту освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 101 – екологія, галузі знань  10 природничі науки, кваліфікація: бакалавр з екології за участі стейкхолдерів, викладачів та здобувачів освіти усіх курсів.

   У обговоренні освітньої програми взяли участь стейкхолдери:

  ДАНИЛЕЙКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА – головний інженер ТОВ «НТЦ Промекологія»;
  ПОЛІЩУК ВЕРА МИКОЛАЇВНА – заступник голови громадської організації  «Екологічний союз».