• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра екології та біотехнологій


  СИЛАБУСИ
  спеціальності 101 «Екологія» ОКР "Бакалавр"


  1 семестр

  ООК-1 Ділова українська мова

  ООК-5 Основи здорового способу життя

  ООК-6 Екологічні аспекти галузевої діяльності

  ООК-9 Техніко-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних

  ООК-11 Вища математика

  ООК-15 Вступ до спеціальності

  2 семестр

  ООК-2 Філософія

  ООК-3 Правове регулювання суспільних відносин в Україні

  ООК-7 Фізика

  ООК-8 Загальна хімія

  ООК-10 Галузева компютерна графіка та основи ГІС

  ООК-11 Вища математика

  3 семестр

  ООК-13 Біологія

  ООК-16 Основи біогеохімії

  ООК-17 Загальна екологія та неоекологія

  ООК-19 Екологічна хімія

  ООК-22 Екологічна кліматологія

  4 семестр

  ООК-17 Загальна екологія та неоекологія

  ООК-19 Екологічна хімія

  ООК-20 Моніторинг довкілля

  ООК-21 Основи оцінки впливу на довкілля

  ООК-23 Навчальна практика

  5 семестр

  ООК-14 Управління екологічними проєктами в соціально-економічних зонах

  ООК-18 Екологічна безпека

  ООК-20 Моніторинг довкілля

  ООК-21 Основи оцінки впливу на довкілля

  ООК-12 Іноземна мова

  6 семестр

  ООК-18 Екологічна безпека

  Предмети за вибором студента

  ООК-24 Виробнича практика

  7 семестр

  Предмети за вибором студента

  8 семестр

  ООК-4 Безпека життєдіяльності, цивільний захист

  Предмети за вибором студента

  ООК-25 Переддипломна практика, виконання звіту з переддипломної практики

  ООК-26 Кваліфікаційна робота, атестація