• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Обговорення
  освітньо-професійної програми
  Першого бакалаврського рівня вищої освіти
  по спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" . • Анкета для роботодавців (варіант для друку)