• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів
    на освітню програму спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»


    Рецензенти ОП-162 2021 року

    Рецензенти ОП-162 2020 року