• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  СИЛАБУСИ
  спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОКР "Бакалавр"


  ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

  1 семестр

  ООК – 1 Ділова українська мова

  ООК – 5 Екологічні аспекти галузевої діяльності

  ООК – 6 Техніко-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних

  ООК – 9 Вища математика

  ООК – 14 Вступ до спеціальності

  2 семестр

  ООК – 1 Ділова українська мова

  ООК – 3 Філософія

  ООК – 7 Правове регулювання суспільних відносин в Україні

  ООК – 9 Вища математика

  ООК – 10 Фізика

  ООК – 11 Загальна хімія

  3 семестр

  ООК – 4 Безпека життєдіяльності та охорона праці

  ООК – 16 Основи цитології та генетики

  ООК – 12 Неорганічна та органічна хімія

  4 семестр

  ООК – 2 Іноземна мова

  ООК – 20 Процеси, апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі

  ООК – 21 Контроль та керування біотехнологічними процесами

  ООК – 18 Загальна біотехнологія

  ООК – 19 Загальна біоінженерія

  ООК – 13 Аналітична, фізична та колоїдна хімія

  ООК – 26 Навчальна практика

  5 семестр

  ООК – 22 Нормативне забезпечення та проектування біотехнологічних виробництв

  ООК – 20 Процеси, апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі

  ООК – 21 Контроль та керування біотехнологічними процесами

  ООК – 24 Екологічна біотехнологія

  ООК – 25 Харчова біотехнологія

  6 семестр

  ООК – 27 Виробнича практика

  7 семестр

  Дисципліни за вибором студента

  8 семестр

  ООК – 27 Переддипдлмна практика

  ООК – 28 Кваліфікаційна робота, атестація