• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Освітньо-професійна програма "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"
  Другого магістерськогро рівня вищої освіти
  за спеціальністю 101 «Екологія»


  ОПП Другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 101 - Екологія, Екологічна біотехнологія та біоенергетика (2019)

  ОПП Другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 101 - Екологія, Екологічна біотехнологія та біоенергетика (2017)