• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Доктор філософії
    за спеціальністю 101 «Екологія»
    третій освітньо-науковий рівень, галузь знань 10 «Природничі науки»