• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Стандарти вищої освіти зі спеціальностей


  • 101 - Екологія (ОКР Бакалавр)

  • 162 - Біотехнології та біоінженерія (ОКР Бакалавр)

  • 101 - Екологія за напрямом підготовки "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" (ОКР Магістр)

  • 183 - Технологія захисту навколишнього середовища (ОКР Магістр)