• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Вибіркові дисципліни зі спеціальності 101 "Екологія" ОКР "Магістр"


  • Загальноуніверситетський перелік дисциплін вільного вибору (Скачати)
  • Перелік дисциплін за вибором студента за навчальною програмою 2021 р.