• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Вибіркові дисципліни зі спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» ОКР "Магістр"


  • Загальноуніверситетський список вибіркових компонентів (для бакалаврів). Скачати
  • Перелік дисциплін за вибором студента за навчальною програмою 2021 р.