• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Наукові здобутки кафедри


  • Наукова робота співробітників кафедри за спеціальністю 101 – «Екологія»
  • Перелік тем НДР співробітників кафедри за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біоінженерія»
  • Акти впровадження