• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Участь студентів кафедри у науковому процесі.  Важливе місце при формуванні у студентів наукового світогляду посідає обмін досвідом під час проведення заходів практичного та наукового спрямування.

  Виявлено зацікавленість молоді при дослідженні біологічних процесів, принципів біотехнологій. Студенти проявляли, окрім пасивного, ще й активне слухання колег, стейкхолдерів з подальшим обговоренням матеріалу.

  Допомагає здобувачам освіти коригувати свою освітню та наукову траєкторію Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри (керівник – доц. Сакун О.А.).

  Водночас з метою удосконалення студентської наукової діяльності запроваджена освітня дисципліна «Організація наукової діяльності та інтелектуальна власність».

  Системно за принципом наступності викладачі, аспіранти передають свої знання та досвід студентам. Діляться порадами студенти, які захищали студроботи на ІІ етапі конкурсу. Надають рекомендації щодо напрямів самовдосконалення стейкхолдери.