Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»

Платні послуги, які надає кафедра фізичним
та юридичним особам

Найменування послуги
Контактні дані

1. Оцінка екологічного ризику технологічних, біотехнологічних процесів промислових об'єктів.

Вартість - договірна.

к.хім.н., доц. Новохатько О.В.
тел. +38(096)3851722
Надіслати e-mail

2. Розробка біотехнологічних проектів.

Вартість - договірна.

к.т.н. доц. Пасенко А.В.

тел. +38(097)5550859
Надіслати e-mail
к.т.н. доц. Святенко А.І.

3. Оцінка впливу на компоненти навколишнього природного середовища та на біотехнологічну продукцію.

Вартість - договірна.

к.хім.н., доц. Новохатько О.В.
тел. +38(096)385-17-22
Надіслати e-mail

4. Проведення інвентарізаційних досліджень зеленого фонду населених пунктів.

Вартість - договірна.

к.хім.н., доц. Новохатько О.В.
ст.викл., Симоненко О.П., Дігтяр С.В.
тел. +38(093)6343556
e-mail:Надіслати e-mail

5. Оцінка еколого-токсикологічного впливу компонентів навколишнього середовища та домішок харчових продуктів на здоров'я населення.

Вартість - договірна.

к.хім.н., доц. Новохатько О.В.
тел. +38(096)385-17-22
Надіслати e-mail

6. Біотестування та біоіндекація природного матеріалу, визначення токсичної дії на живі організми.


Вартість - договірна.

ст. викладач Дігтяр С.В.,
к.т.н. Сакун О.А.
тел. +38(093)6343556
Надіслати e-mail Дігтяр С.В.

7. Освітні та наукові консультації у природничій галузі.

Вартість - кошторисна.

д.б.н., проф. Никифоров В.В.
+38(05366)35141
Надіслати e-mail

8. Підготовчі курси до ЗНО з природничих дисциплін (біологія, хімія, фізика)

Вартість - кошторисна.

к.пед.н., доц. Сошенко С.М.,
д.б.н., проф. Никифоров В.В.,
ст. викладач Дігтяр С.В.,
+38(0536)740467
Надіслати e-mail

9. Проведення екскурсій на прилеглих територіях та об'єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіону.

Вартість - кошторисна.

ст. викладач Дігтяр С.В.
тел. +38(093)6343556
e-mail:Надіслати e-mailДігтяр С.В.