• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
  • Кафедра «Екологія та біотехнології»


    Договори та угоди зі стейкхолдерами
    по спеціальностям 101-"Екологія" та 162 -"Біотехнології та біоінженерія"