Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Головні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри


  • Біомониторинг, біотестування та біоіндикація.
  • Дослідження структурно-функціональної організації створення новітніх технологій збереження біорізноманітності природних і антропогенних водних екосистем.
  • Розробка екологічних і біоенергетичних технологій.
  • Отримання біологічно активних речовин.
  • Розробка біотехнологій відновлення родючості грунтів і виробництво добрив.
  • Удосконалення біотехнологій очистки стічних вод.

@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305