Фундаментальні дослідження та практичні розробки

Назва НДР, керівник Очікуваний науковий результат та його значущість
1. Біотехнологічні шляхи переробки синьо-зелених водоростей
(проф. Никифоров В.В.)
Дослідження біотехнологічних шляхів переробки синьо-зелених водоростей
        
2. Екологічні біотехнології аналізу негативного впливу факторів едафотопу та моніторинг стану Полтавських чорноземів
(доц. Новохатько О. В.)
Дослідження складових навколишнього середовища з використанням методів біотехнології
    
3. Дослідження способів одержання енергії та палива з відновлювальних джерел енергії та біомаси
(доц. Єлізаров М.О.)
Розробка нових біотехнологій одержання енергії біопалива (біогазу, біоетанолу) з альтернативної біосировини.
Розробка нових концентраторів і перетворювачів сонячної енергії.
Розробка способів комбінованого використання різних джерел відновлюваної енергії та біомаси для одержання електроенергії та палива.