Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Фундаментальні дослідження та практичні розробки

Назва НДР, керівник Очікуваний науковий результат та його значущість

1

Біотехнологічні шляхи переробки синьо-зелених водоростей
(проф. Никифоров В.В.)
Дослідження біотехнологічних шляхів переробки синьо-зелених водоростей
        

2

Екологічні біотехнології аналізу негативного впливу факторів едафотопу та моніторинг стану Полтавських чорноземів
(доц. Новохатько О. В.)
Дослідження складових навколишнього середовища з використанням методів біотехнології
    

3

Дослідження способів одержання енергії та палива з відновлювальних джерел енергії та біомаси
(доц. Єлізаров М.О.)
Розробка нових біотехнологій одержання енергії біопалива (біогазу, біоетанолу) з альтернативної біосировини.
Розробка нових концентраторів і перетворювачів сонячної енергії.
Розробка способів комбінованого використання різних джерел відновлюваної енергії та біомаси для одержання електроенергії та палива.
     

 


@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305