Конференції та workshops

План проведення наукових і науково-технічних заходів університетом

Щороку професорсько-викладацький склад кафедри, що забезпечує науково-освітню діяльність за напрямами «Біотехнології та біоінженерія» бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях: