Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»


Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Конференції та workshopsПлан проведення наукових і науково-технічних заходів університетом

Щороку професорсько-викладацький склад кафедри, що забезпечує науково-освітню діяльність за напрямами «Біотехнології та біоінженерія» бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

•   «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, Україна);

•   «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів» (м. Кременчук, Україна);

•   «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук, Україна);

•   «Фізичні методи в екології, біології та медицині» (Львів-Ворохта, Україна);

•   «Електроніка та інформаційні технології» (Львів-Чинадієво, Україна);

•   «Проблеми екологічної безпеки» (м. Кременчук, Україна);

•   «Modern Methodology of Science and Education» (Dubai, UAE);

•   «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (м. Тернопіль, Україна).


@ Зворотній зв'язок:

Телефон кафедри: (0536)3-20-76,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнх наук, доцент
телефон:+38 (096)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної: (05366) 3-51-41.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua

Наша адреса:

Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305