Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»


Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Теми наукових робіт аспірантів кафедри

1. «Дослідження хімічного складу і мікроструктури Полтавських чорноземів» – аспірант Пащенко Т.В.
    (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

2. «Наукові обґрунтування синфітогідроіндинації – нового безприладного методу визначення хімічного складу біологічного режиму екосистем» – аспірант Миколаєнко А.В.
     (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

3. «Використання міскантуса для очистки ґрунтів, забруднених важкими металами» – аспірант Колесник Я.М.
     (2 курс навчання, наук. керівник проф.Никифоров В.В.);

4. «Оцінка рівнів екологічної небезпеки поверхневих, питних та підземних вод із використанням методів біотестування» – аспірант Авраменко А.Є.
     (3 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);

5. «Дослідження засобів перетворення сонячної енергії для живлення двигуна Стірлінга» – аспірант Полтавець А.А.
    (3 курс навчання, наук.керівник проф. Єлізаров О.І.).


@ Зворотній зв'язок:

Телефон кафедри: (0536)3-20-76,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнх наук, доцент
телефон:+38 (096)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної: (05366) 3-51-41.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua

Наша адреса:

Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305