Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Теми наукових робіт аспірантів кафедри • «Дослідження хімічного складу і мікроструктури Полтавських чорноземів» – аспірант Пащенко Т.В.
      (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);
 • «Наукові обґрунтування синфітогідроіндинації – нового безприладного методу визначення хімічного складу біологічного режиму екосистем» – аспірант Миколаєнко А.В.
       (1 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);
 • «Використання міскантуса для очистки ґрунтів, забруднених важкими металами» – аспірант Колесник Я.М.
       (2 курс навчання, наук. керівник проф.Никифоров В.В.);
 • «Оцінка рівнів екологічної небезпеки поверхневих, питних та підземних вод із використанням методів біотестування» – аспірант Авраменко А.Є.
       (3 курс навчання, наук. керівник проф. Никифоров В.В.);
 • «Дослідження засобів перетворення сонячної енергії для живлення двигуна Стірлінга» – аспірант Полтавець А.А.
      (3 курс навчання, наук.керівник проф. Єлізаров О.І.).

@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305