Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Лабораторна база кафедри>


Для забезпечення навчального процесу за напрямом 6.051401 «Біотехнологія» використовуються лекційні аудиторії 1121 (оснащена мультимедійним комплексом), 1416, 1418 для проведення занять та контрольних заходів загальною площею 240 кв.м, 10 спеціалізованих кабінетів загальною площею 515,16 кв.м і десяти лабораторій загальною площею 548,9 кв.м.

Комплексна лабораторія біологічних технологій

Лабораторія токсикології та промислової хімії


Лабораторія хімічної та біологічної інженерії

Лабораторія електрики і магнетизму

№ ауд.

Найменування лабораторій та спеціалізованих кабінетів, їх площа

Найменування дисциплін

1411

Лабораторія токсикології та промислової хімії; 61 м2

Загальна токсикологія;
Загальна та неорганічна хімія;
Аналітична хімія;
Органічна хімія

1409

Лабораторія біотехнологічних процесів та апаратів; 63,2 м2

Основи екологічної біотехнології;
Біотехнологія очищення води;
Харчова біотехнологія;
Біотехнологія бродіння;
Санітарія і гігієна виробництва та продукції

1409а

Лабораторія біотехнологій очищення води; 16,5 м2

Біотехнологія очищення води

1408

Комплексна лабораторія біологічних технологій; 59,8 м2

Загальна мікробіологія і вірусологія;
Біологія клітини;
Генетика;
Фізіологія та діагностика людини й тварини;
Основи фармакогнозії;
Основи біоіндикації та біотестування

1408а

Лабораторія біоенергетики; 15 м2

Біоенергетика

1408б

Лабораторія біотестування та біоіндикації; 16,5, м2

Основи біоіндикації та біотестування

1407

Лабораторія хімічної та біологічної інженерії; 88,9 м2

Біохімія;
Загальна біотехнологія;
Біоінженерія;
Біотехнологія культур рослин і тварин

1311

Лабораторії механіки та молекулярної фізики; 65 м2

Фізика

1308

Лабораторія електрики і магнетизму; 65,8 м2

Фізика;
Фізична та колоїдна хімія

1312

Лабораторія атомної і ядерної фізики; 65,6 м2

Фізика;
Біоенергетика


@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305