Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Магістратура


Освітньо-професійна програма (pdf)

Методичне забезпечення навчальної діяльності зі спеціальності "БІОТЕХНОЛОГІЯ" (лекції, методички, питання до екзаменів і т.п.)

Біотехнологія магістр

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра та автореферату

Екологічна аквакультура

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Основи фізико-хімічної біології

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Альтернативна енергетика та біоконверсія

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліниg

Методичні вказівки щодо курсового проекту

Гмо та сучасні екобіотехнології в апк

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Днк-технології та корекція генофонду популяцій

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Курс лекцій

Питання до заліку

Імунобіотехнологія

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Курс лекцій

Питання до іспиту

Стратегія сталого розвитку та нормативно-правові основи екологічної політики

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Критерії оцінювання

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Список літератури

Управління якістю та безпека біотехнологічної продукції

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Біоматеріали та біосенсори

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Список літератури

Організація наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Критерії оцінювання

Список літератури

Курс лекцій

Системний аналіз якості компонентів навколишнього середовища

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Критерії оцінювання

Список літератури

Перелік питань до заліку

Курс лекцій

Перелік питань до модуля

Менеджмент та бізнес-план стартапів

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Критерії оцінювання ККР

Курс лекцій

Нанобіотехнологія та біофармація

Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Практика

Програма переддипломної практики

Методичні вказівки щодо звіту з переддипломної практики


@ Зворотній зв'язок:
Телефон кафедри:+38(0536)32076,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнИх наук, доцент
телефон:+380(96)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної:+38(05366)35141.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Наша адреса:
Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305