Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Каталог освітніх програм Методичне забезпечення Підручники/посібники Бібліотека кафедри

Каталог освітніх програм за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія»