Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»


Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Методичне забезпеченняБіотехнологія

Аналітична хімія

Робоча навчальна програма
Перелік питань до іспиту
Критерії оцінювання на іспиті
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Біоенергетика

Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Перелік питань до іспиту

Біоінженерія

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Біологія клітини

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Перелік питань до заліку
Критерії оцінювання
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Біотехнологія бродіння

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо курсового проекту
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Біотехнологія культур рослин і тварин

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Біотехнологія очищення води

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо курсового проекту
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Біотехнологія переробки відходів

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Біофізика

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Перелік питань до заліку

Біохімія

Робоча навчальна програма

Генетика

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Перелік тем рефератів

Економіка та організація біотехнологічних виробництв

Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Перелік питань до заліку
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Загальна біотехнологія

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Перелік питань до іспиту
Критерії оцінювання на іспиті
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Загальна мікробіологія і вірусологія

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо курсового проекту
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 1
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 2
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Загальна та неорганічна хімія

Робоча навчальна програма
Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 1
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 2
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять 1
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять 2
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Загальна токсикологія

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Перелік питань до іспиту

Маркетингове планування

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Органічна хімія

Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Основи біобезпеки і біоетики

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Основи біоіндикації та біотестування

Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Основи екологічної біотехнології

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо курсового проекту
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Основи імунології

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Основи проектування

Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Перелік питань до заліку
Методичні вказівки щодо курсового проекту

Основи фармакогнозії

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Перелік питань до іспиту
Критерії оцінювання на іспиті
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Перелік тем рефератів

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Санітарія і гігієна виробництв та продукції

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Сучасні біотехнології в агросфері

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного середовища

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Курс лекцій
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Перелік питань до заліку

Устаткування виробництв у галузі

Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Перелік питань до заліку

Фізика

Робоча навчальна програма
Курс лекцій "Основи механіки"
Курс лекцій "Основи молекулярної фізики і термодинаміки"
Курс лекцій "Основи електродинаміки"
Курс лекцій "Коливання і хвилі"
Перелік питань до іспиту
Перелік питань до заліку
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Електрика і магнетизм"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Оптика"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Квантова фізика"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Фізика твердих тіл"
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи: «фізичні основи механіки», «основи молекулярної фізики і термодинаміки»
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділ «основи електродинаміки»
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи: «фізика коливань і хвиль», «хвильова оптика»
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи «квантові властивості випромінювання», «елементи квантової механіки і атомної фізики», «елементи квантової фізики твердого тіла», «елементи ядерної фізики»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Фізична та колоїдна хімія

Робоча навчальна програма
Перелік питань до іспиту
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Фізіологія та діагностика людини й тварини

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо самостійної роботи

Харчова біотехнологія

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Методичні вказівки щодо самостійної роботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять

Наскрізна програма практик

Програма практик (2014 р.)
Програма практик (2017 р.)

Навчальна практика І частина (2 семестр)

Програма практики
Програма практики (2017 р.)
Методичні вказівки щодо проходження практики

Навчальна практика ІІ частина (4 семестр)

Програма практики
Методичні вказівки щодо проходження практики

Технологічна (виробнича) практика 3 курс (6 семестр)

Програма практики
Методичні вказівки щодо виконання звіту з практики

Переддипломна практика 4 курс (8 семестр)

Програма практики
Методичні вказівки щодо виконання звіту з практики
Методичні вказівки щодо виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.051401 − «біотехнологія»
Методичні вказівки щодо виконання дипломного проекту (економічна частина)

@ Зворотній зв'язок:

Телефон кафедри: (0536)3-20-76,
e-mail: bzl-nov@kdu.edu.ua, fizika@kdu.edu.ua
В.о. зав. кафедри "Біотехнології та біоінженерія"
Новохатько Ольга Володимирівна,
кандидат хімічнх наук, доцент
телефон:+38 (096)3851722

Перший проректор КрНУ
Никифоров Володимир Валентинович,
дoктор біологічних наук, професор.
Телефон приймальної: (05366) 3-51-41.
e-mail: v-nik@kdu.edu.ua

Наша адреса:

Кафедра "Біотехнології та біоінженерія"
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Україна, 39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20,
1 корпус > 3 поверх > ауд. 1305