• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Освітня програма 162 - “Біотехнології та біоінженерія”


 • Спеціальність 162   «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»
 • Галузь знань: 16  Хімічна та біоінженерія
 • Освітній ступінь  «БАКАЛАВР»
 • Освітня програма >>> • Cфери діяльності фахівців, які отримають диплом за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» :


  – харчова біотехнологія;

  – виробництво антибіотиків, вакцин, пробіотиків, білково-вітамінних препаратів;

  – одержання продуктів спиртового бродіння;

  – промислове культивування їстівних грибів;

  – синтез ферментних препаратів промислового, медичного та сільськогосподарського призначення;

  – очищення стічних вод, біодеградація пестицидів і ксенобіотиків;

  – технології біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермітехнологія, отримання фітогормонів, бактеріальних добрив, препаратів захисту рослин);

  – альтернативна зелена біоенергетика.


  Випускник, як інженер-біотехнолог, може працювати на посадах:  Можливості працевлаштування:

  на харчових виробництвах: молокопереробних, хлібозаводах, підприємствах з виробництва пива, вина, спирту, безалкогольних напоїв (квасу), дріжджів, м`ясопереробних виробництвах, грибних фермах;

  підприємствах з виробництва ферментів, амінокислот, органічних кислот, біодобавок, вітамінів;

  фармацевтичних заводах з виробництва ліків;

  на гідролізних виробництвах з переробки побутових відходів та деревини; очисних спорудах;

  в лабораторіях з санітарного контролю та контролю за якістю харчових продуктів, в науково-дослідних установах в мікробіологічних лабораторіях та ін.


  Під час навчання в університеті майбутні біотехнологи набувають вмінь та навичок з культивування біологічних об’єктів (бактерій, дріжджів, їстівних грибів, культур тканин рослин), опановують техніку мікроскопічного дослідження, знайомляться з технологічними процесами виробництв біотехнологічного профілю, вчаться працювати на сучасному експериментальному обладнанні, формують творчий науковий світогляд та набувають знань у галузі біології, генетики, мікробіології, технології, інженерії, фармакології, біохімії.  Дисципліни, що вивчають фахівці з цієї спеціальності:


  бакалаври: