• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Освітня програма 183 «Технології захисту навколишнього середовища»


 • Спеціальність 183   «Технології захисту навколишнього середовища»
 • Галузь знань: 18  Виробництво та технології
 • Освітній ступінь  «МАГІСТР»
 • Освітня програма >>>


 • Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.


  Наша держава відноситься до країн зі значним техногенним навантаженням на довкілля. Тому захист навколишнього середовища та зменшення негативного впливу на нього має бути пріоритетним напрямком розвитку держави. Сьогодні кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений в життя без екологічної експертизи. Нова продукція не може бути виготовлена без дотримання екологічних нормативів та з’явитися у продажі, якщо вона не пройшла екологічну сертифікацію. Поряд з цим, існуючі виробництва вимагають модернізації очисного обладнання для проходження екологічної експертизи. Тому підготовка фахівців діяльність яких направлена на покращення стану довкілля – технологів-екологів та інженерів-технологів з екології є актуальною задачею.


  Cферами діяльності фахівців, які отримають диплом за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» є:


  – виявлення й оцінку різних видів забруднення;

  – аналіз шкідливих впливів на компоненти довкілля;

  – дослідження та оцінка впливів промислових виробництв на компоненти навколишнього середовища;

  – дослідження екологічних та техногенних наслідків забруднення об’єктів довкілля;

  – вивчення сучасних технологій захисту навколишнього середовища;

  – розробка та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища;

  – впровадження у виробництво перспективних екологічних розробок і сучасного обладнання;

  – обґрунтування та розробка оптимальних природоохоронних заходів з забезпечення екологічної безпеки;

  – забезпечення екологічної та техногенної безпеки;

  – визначення екологічної, економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів.


  Інженер з техногенно-екологічної безпеки повинен:


 • –   уміти оцінювати стан навколишнього середовища в районі розташування джерела забруднення;
 • –   обґрунтовувати інженерні методи захисту довкілля;
 • –   брати участь у нормуванні та оцінці рівнів антропогенного навантаження;
 • –   впроваджувати у виробництво перспективні екологічні розробки і сучасне обладнання;
 • –   удосконалювати існуючі природоохоронні та природовідновлювані технології забезпечення екологічної безпеки;
 • –   оцінювати та прогнозувати екологічну ситуацію залежно від значень метеорологічних параметрів і потужності аварійних викидів;
 • –   проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища та забезпечувати їх функціонування.

 • Фахові предмети  Дана спеціальність займає широкий спектр на ринку праці. Фахівець із технологій захисту навколишнього середовища може займати наступні посади: