Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»


Вручення дипломів бакалавра на кафедрі біотехнологій та біоінженерії.
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Група Бт-15-1
11 липня 2019 рокуНазад