Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»

Захист диплома бакалавра на кафедрі біотехнологій та біоінженерії.
16 червня 2020 рокуДо фотогалереї