Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»

Вручення дипломів бакалавра на кафедрі "Біотехнології та біоінженерія".
20 липня 2020 року



До фотогалереї